Convocatoria Asemblea Extraordinaria

26 DE XANEIRO DE 2022

20:45 Primeira convocatoria, 21:15 Segunda convocatoria.

Segundo o artigo 16 dos estatutos, “por razóns de urxencia poderán reducirse os mencionados prazos” para a convocatoria dunha asemblea, do mesmo modo, o artigo 17 fai referencia á posibilidade de convocatoria pola petición de alo menos o 25% dos membros do clube.

Polo tanto a proposta é a seguinte:

Realizar unha autoconvocatoria urxente do maior número posible de asociados para o mércores día 26 de xaneiro de 2022, ás 20:45 h en primeira convocatoria e ás 21:15 en segunda coa seguiente orde do día:

 

  1. Votación de razón de urxencia da asemblea.
  2. Propostas e nomeamento de unha nova Xestora.
  3. Ratificar ou non os membros da Xunta Electoral.
  4. Ratificar ou non as actuacións da Xunta Electoral.
  5. Contratación de apartado de correos para o proceso electoral.
  6. Rogos e preguntas.

Os comentarios están pechados.