(Español) Candidatura Tripenta Terras de Lugo

A única candidatura presentada en tempo e forma para as eleccións do noso Club Tripenta Terras de Lugo é a seguinte:

 

Presidente:

Francisco Villanueva González (11385169 P).

Secretaría:

Veneranda Liz González(33333323K).

Tesoreiro:

Alberto Maira Teijeiro (33324555Q).

Vogal 1, responsable técnico e de competicións.

David Castro Iglesias (32823488G).

Vogal 2, Vicetesoreira.

Andrea Vidal Lamas (34281481G).

Vogal 3, Vicepresidente.

José Rodriguez Macia (33858251C).

Vogal 4, Vicesecretario.

Ricardo Fernández Garcia (33559276E).

 

Polo tanto, segundo o que se establece no regulamento electoral publicado na páxina web o 14 de enero de 2022:

 

“No suposto de concurrir unha sola candidatura ás eleccións no momento en que expire o prazo sinalado para súa presentación, procederase a proclamar directamente.”

Os comentarios están pechados.